Vanliga frågor om (FAQ) ProcessManager

     1. Hur lång tid tar det att installera systemet?

      Det tar 1–3 dagar att få systemet att fungera beroende på verkstadens storlek. Vi räknar alltid med 3 dagar för att installera systemet och åker först när vi är säkra på att allt fungerar som det ska. Innan vårt team åker planerar vi alltid in ett par uppföljningsbesök.

     2. Hur mycket är månadsavgiften?

      Månadsavgiften är fast och beror inte på verkstadens storlek, antal uppdrag eller mekaniker. Priset är en enhetlig månadsavgift. En avgift för det lilla paketet, som bara innehåller lagersystemet, och en annan för hela paketet, där man får tillgång till alla moduler.

     3. Är det svårt att lära sig systemet?

      Systemet är utformat av verkstadsmekaniker för verkstadsmekaniker. Vi har lagt ner mycket arbete på att göra systemet användarvänligt, så att det både är enkelt att lära sig och att arbeta med varje dag.

     4. Måste jag installera någon särskild hårdvara eller program?

      Det krävs ingen speciell hårdvara. Systemet, ProcessManager, är molnbaserat, så du behöver bara en uppkoppling till internet och en webbläsare, antingen från en dator eller från en surfplatta.

     5. Är systemet förinställt eller kan det anpassas för att passa behoven hos varje enskild verkstad?

      Vi anpassar systemet så att det passar din verkstads behov. Systemets utformning är inte förinställt och därför behöver du inte förändra ert vanliga arbetsflöde för att kunna använda ProcessManager. Men om vi ser ett sätt att kunna hjälpa er att optimera och förbättra ert arbetsflöde gör vi gärna det.

     6. Måste jag vara en stor verkstad för att ha nytta av systemet?

      Nej, inte alls. Vi har kunder med 3 medarbetare och kunder som har upp till 50 anställda. Så alla verkstadsstorlekar kan ha nytta av att använda ProcessManager.